*NAPOMENA: postolja mogu biti izrađena i za veće dimenzije ploča.

KOCKA RM153 - color
KOCKA RM154 - inox
KRUG RM155-kolor
KRUG RM156-inox

© 2017 Rival Metal all rights reserved.